Geschiedenis

Titulaire kardinalen 


Kard. Walter BRANDMÜLLER

 

Kard. Jan Pieter SCHOTTE
(29/4/1928 - 10/1/2005)

Kardinaal Jan Pieter Schotte
(29 april 1928 - 10 januari 2005)
 

Kardinaal Jan Pieter Schotte werd in 1928 in Beveren-Leie (West-Vlaanderen) geboren. Later trad hij in bij de Missiecongregatie van Scheut. Op 3 augustus 1952 werd hij priester gewijd. Jan Schotte wilde missionaris worden in China en begon de Chinese taal te studeren, maar die reis naar de Volksrepubliek ging niet door. 

Vanaf 1956 tot 1962 was pater Jan Schotte vice-rector van het toen nog bestaande Theologisch Seminarie van zijn Congregatie in Leuven. Vanaf 1963 tot 1966 was hij rector van het Missie-seminarie van Scheut in Washington, D.C. In 1967 trok hij naar Rome als secretaris-generaal van de Congregatie van Scheut en bleef in die functie tot hij in 1972 in de Vaticaanse curie aan de slag ging. 

Op 20 december 1983 werd hij door de paus tot titulair bisschop van Silli aangesteld en op 6 januari 1984 bisschop gewijd. Op 24 april 1985 benoemde de paus hem tot aartsbisschop en tijdens het consistorie van 24 april 1994 werd hij kardinaal gecreëerd. 

Sinds 24 april 1985 is hij algemeen secretaris van de Bisschoppensynode. Tijdens de periode die daaraan vooraf ging was hij jarenlang vice-voorzitter van de Pauselijk Raad 'Justitia et Pax'. Sinds 14 april 1989 is hij ook voorzitter van het Arbeidsministerie van het Vaticaan. Hij is tevens lid van de Congregatie voor de Bisschoppen, lid van de Congregatie voor de Evangelisatie van de volkeren en lid van de Commissie voor Latijns-Amerika. Kardinaal Schotte is tevens rechter van het opperste gerechtshof van de Kerk en rechter van het opperste gerechtshof van het Vaticaan. Zijn titelkerk in Rome is onze nationale kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen (San Giuliano dei Fiamminghi). 


 

Als secretaris van de Bisschoppensynode speelde de Belgische curiekardinaal een belangrijke rol bij de synodes van de bisschoppen van de verschillende continenten, ter voorbereiding van het Jubeljaar 2000. Kardinaal Schotte leidde de voorbije achttien jaar elke drie jaar de belangrijke ontmoeting van de bisschoppen uit gans de wereld en tevens de continentale synodes, die onregelmatig gehouden worden. 

Begin 2003 verzocht de paus hem ook om hem te vertegenwoordigen in juni van datzerlfde jaar tijdens de grote jubileumviering in de Jaarbeurs te Utrecht, naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland. Als nauwe medewerker van de paus is de Belgische kardinaal tijdens de eucharistievieringen in Rome en de buitenlandse reizen vaak in de buurt van de paus te zien.

Hij overleed te Rome op 10 januari 2005.


Op 7 januari 2008 werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar zijn titelkerk "Sint-Juliaan-der-Vlamingen". Op 13 januari 2008 had er een gedachtenisviering plaats. Hier kan je enkele artikels vinden over dit gebeuren en de homilie die door Pater Hugo Vanermen, mSC. werd gehouden. In de fotosectie werden een reeks foto's van deze viering toegevoegd, met dank aan de heer Eric Claes www.spqr.be :

1. "Een bouwer van vrede en gerechtigheid".

2. "Kardinaal Schotte vandaag bijgezet in zijn titelkerk".

3. Homilie van P. Hugo Vanermen, mSC.