Wie is Wie

Activiteiten

Restauratie "Madonna con Bambino"
Il dipinto è collocato sopra l’altare laterale di sinistra, all’interno di una cornice in stucco dipinto che fa parte di una scenografia barocca. Il suo stato di conservazione, resosi ormai precario, ha richiesto un intervento di restauro iniziato circa due mesi  ... verder lezen »

Peter Rossel : Eeuwenoud en toch springlevend
De volledige inventaris van de eeuwenoude Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen te Rome, van bij de eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw) tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.  ... verder lezen »

Boek Inventaris Archief
Op zondag 22 mei 2016 werd in het “Hof Bladelin” te Brugge, in samenwerking met de KU Leuven, het boek “Inventario. Chiesa e Fondazione Reale Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma - Archivio Storico” onder grote belangstelling voorgesteld De realisatie van dit belangrijk werk werd geleid door Prof. Dr. Johan Ickx  ... verder lezen »

Vlamingen en Rome – P. Hugo Vanermen
In zijn derde thematische wandeling door Rome gaat auteur en Romekenner Patrick Lateur op ontdekkingstocht door deze stad met vier bekende Vlaamse katholieken.  ... verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring
Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”... verder lezen »

P. Hugo Vanermen ontving de “Médaille de Saint-Lambert” van het Bisdom Luik.
Deze diocesane onderscheiding werd ingesteld door Mgr. Kerkhofs op 25 april 1939. Het gaat om een ereteken dat toegekend wordt aan gelovige leken (of sinds 15 april 1944 aan leraars die 35 jaar dienst hebben) en uitzonderlijk aan priesters. Er zijn twee medailles die toegekend worden voor bewezen diensten aan de Kerk, de ene van zilver voor 25 jaar, de andere van goud voor 35 jaar dienst...
verder lezen »

Professor Rik Torfs, Rector Ku Leuven, bezoekt Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op 8 maart 2014 schreef de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” weer een bladzijde geschiedenis in haar 1000-jarig bestaan. Zij ontving het bezoek van Professor Rik Torfs, Rector van de KU Leuven, de Vice-Rectoren, de rectoraal adviseur externe contacten, kaderleden van het bestuur van de universiteit en Dr. Johan Ickx, archivaris op het Staatssecretariaat (Vaticaan) met zijn echtgenote... verder lezen »

Sponsoring nieuw positieforgel 
In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno ... verder lezen »

Informatie - Lectuur
“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”... verder lezen »

Beheerraad
De Provisorenraad (Beheerraad) van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is samengesteld uit volgende leden... verder lezen »

Nieuwe Glasramen
Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. ... verder lezen »

Restauratie "Putto op Leeuwtje"
Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden... verder lezen »

Beeld van de heilige Pater Damiaan De Veuster in Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.... verder lezen »

Pater Hugo Vanermen, mSC. – Officier in de Orde van Leopold II Rome
Pater Hugo Vanermen, Missionaris van het Heilig Hart, Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” en afgevaardigd-beheerder van de Fondation Lambert Darchis Rome/Liège. verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring

1. Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”.

2. Onder de eerste leden en ereleden tellen we : Baron d’Erp, Belgisch Legaat bij de H. Stoel; Mgr. de Bie, Abt Generaal van de Cisterciënzers; Mgr. Hebbelynck, Rector emeritus van de Leuvense Alma Mater; Mgr. de t’Serclaes, Rector van het Belgisch College; Pater Missone, Procurator generaal van Scheut; Dr. Brom van het Nederlands Historisch Instituut; Mgr. Vaes, Rector van het Belgisch Instituut Sint-Juliaan-der-Vlamingen; Mgr. Janssens, van het Grieks College, Secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie; Dr. Eras, later Rector van het Nederlands College; P. Martins van het Duits-Hongaars College; Dr. Kurth, directeur van het Belgisch Historisch Instituut; de Nederlandse Kardinaal van Rossum en vele anderen.

3. Het doel van de Kring was, volgens de oprichters : “Bestudering en onderlinge bespreking van onderwerpen die met kunst en wetenschap, bijzonder met de Nederlandse letteren in verband staan. Als voornaamste middel geldt : bespreking der genoemde onderwerpen in de Nederlandse taal.”

4. De Kring komt thans vijf tot acht maal per jaar bijeen. Hij ontvangt geen enkele steun van welke overheid dan ook en brengt in Rome de grootste groep Belgen die zich aan hun Nederlandse cultuur interesseren bijeen. Ook vrienden uit Nederland, Italië en andere landen, die weten wat het Nederlands in de Belgische cultuur betekent, zijn regelmatig te gast.

5. De Kring ontvangt schrijvers, diplomaten, schilders, musici, politici, prelaten, professoren, die volgens het bestuur iets te zeggen hebben. Alle opinies zijn welkom.

6. Een lukrake greep uit de garve van de herinnering van de meer recente jaren: Marijke Van Hemeldonck, Godfried Danneels, de Ministers Eyskens, Poma, Grootjans, Coens, Tindemans, Jef Geeraerts, Tine Ruysschaert, Godfried Bomans, Toon Van der Plaetse, Willem Vermandere, Miel Cools, Anton van Wilderode, kortom alwie in Vlaanderen weet wat er leeft. Tientallen anderen in de archieven, niet uit het hart of uit het oog verloren.
 

EEN NIEUW BOEK

“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”

Download artikel