Wie is Wie

Activiteiten

Artikel over de begingeschiedenis van onze Stichting door Prof. Dr. Fabio Barry, Professor Kunstgeschiedenis aan de Stanford University in de Verenigde Staten van Amerika.
In het tijdschrift “Studi sul Settecento Romano”, Ed. Boncompagni, 1998, Roma, pp.127-167, verscheen van de hand van Prof. Dr. Fabio Barry het artikel L’insediamento dei Fiamminghi a Roma : le trasformazioni dell’isolato di San Giuliano tra XVII e XVIII secolo. ... verder lezen »
 

Artikel over “Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444” van Dr. Michiel Verweij, onderzoeker bij het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel.
In het tijdschrift “In Monteartium”, Nr. 5, 2012, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Brussel, pp. 169-215 verscheen van de hand van Dr. Michiel Verweij een merkwaardig artikel dat wij graag delen met de lezers van onze website : Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444.  ... verder lezen »
 

Nieuw artikel over de geschiedenis van onze Stichting door Drs. M. C. W. Schillings van het “Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis” – Amsterdam (NL).
In het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, LXXXVIII – 2019, pp. 203 - 214, verscheen van de hand van Drs. M. Schillings een lezenswaardig artikel over een stukje geschiedenis van onze Stichting uit het begin van de 19de eeuw : A colorful Circle around San Giuliano dei Fiamminghi in Rome at the Start of the Nineteenth Century. Met dank aan de auteur.  ... verder lezen »

Bezoek van de Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS, op 24 februari 2019.
Vlaanderen heeft op 25 februari een vertegenwoordiging in de Italiaanse hoofdstad geopend. Het gaat om de dertiende Vlaamse diplomatieke post in het buitenland. “Belangrijk,” vindt Minister-president Geert Bourgeois, “want Vlamingen zijn in veel dingen goed, maar ze zijn niet altijd bezig met het tonen dat ze goed zijn.”  ... verder lezen »

Afscheid van de Heer Tommaso Diana na 25 jaar dienst.
Caro Signor Diana e famiglia, Signor Ambasciatore presso la Santa Sede, Cari membri del Consiglio dei Provvisori della Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano dei Fiamminghi e della Fondazione Lambert Darchis, Cari collaboratori delle nostre Fondazioni, Oggi una persona ci raduna, una persona con cui abbiamo avuto tutti, in un modo o nell’altro, a che fare.  ... verder lezen »

Restauratie "Madonna con Bambino"
Il dipinto è collocato sopra l’altare laterale di sinistra, all’interno di una cornice in stucco dipinto che fa parte di una scenografia barocca. Il suo stato di conservazione, resosi ormai precario, ha richiesto un intervento di restauro iniziato circa due mesi  ... verder lezen »

Peter Rossel : Eeuwenoud en toch springlevend
De volledige inventaris van de eeuwenoude Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen te Rome, van bij de eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw) tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.  ... verder lezen »

Boek Inventaris Archief
Op zondag 22 mei 2016 werd in het “Hof Bladelin” te Brugge, in samenwerking met de KU Leuven, het boek “Inventario. Chiesa e Fondazione Reale Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma - Archivio Storico” onder grote belangstelling voorgesteld De realisatie van dit belangrijk werk werd geleid door Prof. Dr. Johan Ickx  ... verder lezen »

Vlamingen en Rome – P. Hugo Vanermen
In zijn derde thematische wandeling door Rome gaat auteur en Romekenner Patrick Lateur op ontdekkingstocht door deze stad met vier bekende Vlaamse katholieken.  ... verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring
Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”... verder lezen »

P. Hugo Vanermen ontving de “Médaille de Saint-Lambert” van het Bisdom Luik.
Deze diocesane onderscheiding werd ingesteld door Mgr. Kerkhofs op 25 april 1939. Het gaat om een ereteken dat toegekend wordt aan gelovige leken (of sinds 15 april 1944 aan leraars die 35 jaar dienst hebben) en uitzonderlijk aan priesters. Er zijn twee medailles die toegekend worden voor bewezen diensten aan de Kerk, de ene van zilver voor 25 jaar, de andere van goud voor 35 jaar dienst...
verder lezen »

Professor Rik Torfs, Rector Ku Leuven, bezoekt Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op 8 maart 2014 schreef de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” weer een bladzijde geschiedenis in haar 1000-jarig bestaan. Zij ontving het bezoek van Professor Rik Torfs, Rector van de KU Leuven, de Vice-Rectoren, de rectoraal adviseur externe contacten, kaderleden van het bestuur van de universiteit en Dr. Johan Ickx, archivaris op het Staatssecretariaat (Vaticaan) met zijn echtgenote... verder lezen »

Sponsoring nieuw positieforgel 
In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno ... verder lezen »

Informatie - Lectuur
“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”... verder lezen »

Beheerraad
De Provisorenraad (Beheerraad) van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is samengesteld uit volgende leden... verder lezen »

Nieuwe Glasramen
Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. ... verder lezen »

Restauratie "Putto op Leeuwtje"
Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden... verder lezen »

Beeld van de heilige Pater Damiaan De Veuster in Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.... verder lezen »

Pater Hugo Vanermen, mSC. – Officier in de Orde van Leopold II Rome
Pater Hugo Vanermen, Missionaris van het Heilig Hart, Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” en afgevaardigd-beheerder van de Fondation Lambert Darchis Rome/Liège. verder lezen »

RESTAURATIE “PUTTO OP LEEUWTJE”
VAN FRANCESCO PINCELLOTTI
(Carrara 1672 ? – Rome 1749) 

 

origineel kopie

Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden, vermits het beeld buiten staat in de binnenkoer van het gebouw van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen, waar  het fungeert als fontein.
Het gerestaureerde beeldje werd nu in de zaal achter de kerk geplaatst op een speciaal ontworpen travertijnen zuil. Er werd een vorm van gemaakt en een kopie gerealiseerd in kunsthars dat opnieuw in de binnenkoer is geplaatst en als fontein functioneert.

De kosten van deze operatie (restauratie, ontwerp en realisering van travertijnen zuil, het maken van de vorm en het gieten van de kopie in kunsthars, het heractiveren van de fontein, enz.) ten belopen van ongeveer 25.000,00 € werden spijts pogingen om sponsors te vinden, volledig door de Stichting gedragen. De restauratie werd uitgevoerd door de heer Daniele De Tomassi van de “Studio Arte, s.n.c.” - Roma, die werkt voor het Ministerie van Cultuur. 

De kopie van het beeld werd gerealiseerd door de heer Felice Romolo, wiens bedrijf, gevestigd is in Ciampino (Roma) en gespecialiseerd is in het maken van kopieën. 

Hierbij het CV van de heer Felice Romolo en zijn werkmethode.

CURRICULUM
La ditta Felice Romolo opera nel settore artistico da oltre 35 anni eseguendo lavori di formatura e calchi di ogni tipologia; realizzazione di modelli scultorei, ingrandimenti e riduzioni nonché modelli architettonici in gesso o resina; fusioni in bronzo e copie in marmo.

Nel campo del restauro la ditta è molto attiva nella esecuzione di forme e copie da originali, rifacimento di stucchi e modanature antichi e moderni, nonché modelli ed integrazioni legati al restauro conservativo.

Da circa venti anni facciamo parte delle ditte fiduciarie del Comune di Roma, della Soprintendenza di Ostia Antica e dei Musei Vaticani per i quali abbiamo realizzato e stiamo realizzando numerosi lavori.

Costantemente abbiamo collaborato e collaboriamo tutt’oggi con moltissimi scultori italiani e stranieri tra i quali figurano: Emilio Ambron, Aldo Caron, Crocetti, Giuseppe Ducrot, Aurelio De Felice, Pericle Fazzini, Joan Fitzgerald, Giovanni Gianese, Egidio Giaroli, Jeff Koons, Ernesto Lamagna, Messina, Minguzzi, Oliviero Rainaldi, Peter Rockwell, Lello Scorselli, Daniel Spoerri, Alessandro Twombly, Cy Twombly, Ennio Tesei, Amerigo Tot, Goffredo Verginelli e molti altri.

Abbiamo operato con il Maestro Giacomo Manzù per il quale siamo stati unici e fidati collaboratori presso i suoi laboratori privati per oltre venti anni realizzando numerose opere.
Abbiamo lavorato su opere di Maestri scomparsi quali: Duilio Cambellotti, Giorgio De Chirico, Salvador Dalì, Marino Marini, Arturo Marini, Henry Moore, Canonica. 

La ditta ha collaborato e collabora inoltre, con architetti e scenografi in campo teatrale tra i quali Enrico Job, Ezio Frigerio, Dante Ferretti, Carmelo Bene. 
Ci siamo sempre adoperati attivamente in particolar modo per il Maggio Fiorentino ed il Rossini Opera Festival di Pesaro, realizzando direttamente da disegno ogni genere di scenografia nei materiali più consoni.

In campo cinematografico abbiamo realizzato un cospicuo numero di lavori scenografici nel corso di oltre trenta anni, e siamo stati esclusivi e fidati collaboratori del  regista Federico Fellini fino alla sua scomparsa. La nostra ditta si avvale di personale specializzato e di esperienza pluriennale operando con costanti ed approfonditi aggiornamenti rispetto ai materiali (resine, gomme, materie chimiche, siliconi, ecc,) mezzi e tecniche di lavoro oltre al normale impiego di tecniche e materiali tradizionali. 

WERKMETHODE
Per la realizzazione del calco del gruppo in marmo “Puttino con leone”, si è attuato il procedimento di esecuzione di una forma in gomma siliconica del tipo spalmabile rinforzata con lana di vetro in vari strati, per passare quindi alla controforma in gesso a tasselli e stoppa, con relativo rinforzo di legno, dividendo la scultura in due metà per procedere al distacco.

Si è passati quindi alla riproduzione in resina poliestere caricata con polvere di marmo e lana di vetro, successivamente si è data la patina con cera d’api  e si è inserita la predisposizione del tubo.