Wie is Wie

Activiteiten

Artikel over de begingeschiedenis van onze Stichting door Prof. Dr. Fabio Barry, Professor Kunstgeschiedenis aan de Stanford University in de Verenigde Staten van Amerika.
In het tijdschrift “Studi sul Settecento Romano”, Ed. Boncompagni, 1998, Roma, pp.127-167, verscheen van de hand van Prof. Dr. Fabio Barry het artikel L’insediamento dei Fiamminghi a Roma : le trasformazioni dell’isolato di San Giuliano tra XVII e XVIII secolo. ... verder lezen »
 

Artikel over “Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444” van Dr. Michiel Verweij, onderzoeker bij het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel.
In het tijdschrift “In Monteartium”, Nr. 5, 2012, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Brussel, pp. 169-215 verscheen van de hand van Dr. Michiel Verweij een merkwaardig artikel dat wij graag delen met de lezers van onze website : Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444.  ... verder lezen »
 

Nieuw artikel over de geschiedenis van onze Stichting door Drs. M. C. W. Schillings van het “Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis” – Amsterdam (NL).
In het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, LXXXVIII – 2019, pp. 203 - 214, verscheen van de hand van Drs. M. Schillings een lezenswaardig artikel over een stukje geschiedenis van onze Stichting uit het begin van de 19de eeuw : A colorful Circle around San Giuliano dei Fiamminghi in Rome at the Start of the Nineteenth Century. Met dank aan de auteur.  ... verder lezen »

Bezoek van de Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS, op 24 februari 2019.
Vlaanderen heeft op 25 februari een vertegenwoordiging in de Italiaanse hoofdstad geopend. Het gaat om de dertiende Vlaamse diplomatieke post in het buitenland. “Belangrijk,” vindt Minister-president Geert Bourgeois, “want Vlamingen zijn in veel dingen goed, maar ze zijn niet altijd bezig met het tonen dat ze goed zijn.”  ... verder lezen »

Afscheid van de Heer Tommaso Diana na 25 jaar dienst.
Caro Signor Diana e famiglia, Signor Ambasciatore presso la Santa Sede, Cari membri del Consiglio dei Provvisori della Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano dei Fiamminghi e della Fondazione Lambert Darchis, Cari collaboratori delle nostre Fondazioni, Oggi una persona ci raduna, una persona con cui abbiamo avuto tutti, in un modo o nell’altro, a che fare.  ... verder lezen »

Restauratie "Madonna con Bambino"
Il dipinto è collocato sopra l’altare laterale di sinistra, all’interno di una cornice in stucco dipinto che fa parte di una scenografia barocca. Il suo stato di conservazione, resosi ormai precario, ha richiesto un intervento di restauro iniziato circa due mesi  ... verder lezen »

Peter Rossel : Eeuwenoud en toch springlevend
De volledige inventaris van de eeuwenoude Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen te Rome, van bij de eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw) tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.  ... verder lezen »

Boek Inventaris Archief
Op zondag 22 mei 2016 werd in het “Hof Bladelin” te Brugge, in samenwerking met de KU Leuven, het boek “Inventario. Chiesa e Fondazione Reale Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma - Archivio Storico” onder grote belangstelling voorgesteld De realisatie van dit belangrijk werk werd geleid door Prof. Dr. Johan Ickx  ... verder lezen »

Vlamingen en Rome – P. Hugo Vanermen
In zijn derde thematische wandeling door Rome gaat auteur en Romekenner Patrick Lateur op ontdekkingstocht door deze stad met vier bekende Vlaamse katholieken.  ... verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring
Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”... verder lezen »

P. Hugo Vanermen ontving de “Médaille de Saint-Lambert” van het Bisdom Luik.
Deze diocesane onderscheiding werd ingesteld door Mgr. Kerkhofs op 25 april 1939. Het gaat om een ereteken dat toegekend wordt aan gelovige leken (of sinds 15 april 1944 aan leraars die 35 jaar dienst hebben) en uitzonderlijk aan priesters. Er zijn twee medailles die toegekend worden voor bewezen diensten aan de Kerk, de ene van zilver voor 25 jaar, de andere van goud voor 35 jaar dienst...
verder lezen »

Professor Rik Torfs, Rector Ku Leuven, bezoekt Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op 8 maart 2014 schreef de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” weer een bladzijde geschiedenis in haar 1000-jarig bestaan. Zij ontving het bezoek van Professor Rik Torfs, Rector van de KU Leuven, de Vice-Rectoren, de rectoraal adviseur externe contacten, kaderleden van het bestuur van de universiteit en Dr. Johan Ickx, archivaris op het Staatssecretariaat (Vaticaan) met zijn echtgenote... verder lezen »

Sponsoring nieuw positieforgel 
In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno ... verder lezen »

Informatie - Lectuur
“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”... verder lezen »

Beheerraad
De Provisorenraad (Beheerraad) van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is samengesteld uit volgende leden... verder lezen »

Nieuwe Glasramen
Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. ... verder lezen »

Restauratie "Putto op Leeuwtje"
Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden... verder lezen »

Beeld van de heilige Pater Damiaan De Veuster in Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.... verder lezen »

Pater Hugo Vanermen, mSC. – Officier in de Orde van Leopold II Rome
Pater Hugo Vanermen, Missionaris van het Heilig Hart, Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” en afgevaardigd-beheerder van de Fondation Lambert Darchis Rome/Liège. verder lezen »

BEELD VAN DE HEILIGE
PATER DAMIAAN DE VEUSTER
IN SINT-JULIAAN-DER-VLAMINGEN 

Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.

Het beeld is een verkleinde kopie van het beeld van “KAMIANO”, wat in de inlandse taal van Molokai “mijn broer, mijn vriend” betekent, dat in de Sint-Niklaaskerk van Gent staat.

De kunstenaar, maakte van het grote beeld, enkele kleinere kopieën, die hij in verschillende kerken in België plaatste. Omdat hij tot de vaststelling was gekomen dat Rome, als centrum van de wereldkerk geen beeld had van deze grote Vlaamse heilige, vond hij dat de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” de eer verdiende er één in zijn bezit te hebben. Hij besloot dus “KAMIANO” aan de Stichting te schenken. Uiteraard dankt de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” bij monde van de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC. van harte de heer Philippe Verschueren.

Hierbij een biografische nota van de kunstenaar :

PHILIPPE VERSCHUEREN werd geboren te Gent op 7 juli 1939. Opleiding : 2006/Diploma beeldhouwkunst, Academie Eeklo. Na studies Rechten & Criminologie aan de Gentse Universiteit, ontwikkelde Philippe Verschueren een langdurige carrière, eerst bij het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde van de UG, later bij de Nationale raad van de Orde der Geneesheren. Zijn kunstroeping kwam slechts op het einde van zijn professionele loopbaan. Na zijn studie aan de Academie, behaalde hij in 2006 de prijs voor beeldhouwkunst van de stad Eeklo. In zijn werk experimenteert Verschueren met diverse materialen : brons, gips, hout, plasticrete, piepschuim, zellaan, aluminiumcement en Franse gietsteen, die hem inspireren in het denkproces en de vormgeving van zijn beelden. Hij is de kleinzoon van architect Amand-Robert Janssens. In 1913 werd de Graslei te Gent onder zijn leiding in al haar pracht hersteld. Hij is de achterneef van Oscar Sinia, bekend beeldhouwer, bij wie zijn grootmoeder als jonge weduwe is gaan inwonen. Zijn vader is daar twee maanden na het overlijden van zijn vader geboren zodat Oscar Sinia feitelijk “de grootvader” is geworden. In zijn atelier heeft Philippe Verschueren de beeldhouwkunst ingelepeld gekregen. De kunstenaarsfamilie Sinia zou afkomstig zijn uit Sorrente in de baai van Napels.

Deelname aan tentoonstellingen :

Openbare Bibliotheek van Evergem : 18 oktober - 8 november 2003 : werk rond thema Jacques Brel. 
Eeklo, O.L.V-kerk(Oostveld) : 26-28 maart 2004 : werk rond het thema ”Lijden”.
Kasteel Vinderhoute (Neerstraat) : 29-30 mei 2004 : ”Kooien”.
MIAT Gent : 8 oktober 2004 - 18 januari 2005 : ”Lekker Dier! Vlees in de wei, in de stad en uit de Fabriek” : Cochinhaan in Franse gietsteen.
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst Leuven : mei 2005 : ”Inkapseling”.
Beeldenroute-Aardenburg (NL) : 14 - 23 juli 2006.
Kunst in de Burgstraat (Gent) : 9 - 16 december 2006.
Jaarlijkse eindejaartentoonstelling in de Academie van Eeklo.
Week van de Amateurkunstenaars, Evergem, Galerij De Weverij : 25 april - 4 mei 2008.
Sint-Niklaaskerk te Gent : 26 april - 8 juni 2008 : ”Zoektocht naar bevrijding”.
Galerie Stadhuis Kaprijke : 6 juli - 3 augustus 2008.
Culturele veertiendaagse, Kasteel Wippelgem : 14 - 28 maart 2010.

Werken in privé verzamelingen :

De Bijloke Muziekcentrum Gent (Auditorium) : De spierenman.
Gent Sint-Niklaaskerk : Pater Damiaan (Kamiano 1).
Gent Sint-Michielskerk : reconstructie van een gestolen Putto.
Waarschoot-Kerkplein : De verbrande Madonna van Waarschoot.
Kamiano 2 in de Sint-Joris- en Godelievekerk te Sleidinge.
Kamiano 3 in de Heiligkruis en Onze-Lieve-Vrouwkerk in Oosteeklo.
Kamiano 4 in de Heilig Hartkerk te Belzele-Evergem.
Kamiano 5 (rondreizend).
Kamiano 6 in de Sint Ghislenuskerk te Waarschoot.
Kamiano 7 in de voortuin ten huize van de kunstenaar.
Schets van Kamiano in terracotta : Damiaancentrum te Leuven.
Forensisch Instituut Universiteit Gent : De Spiereman.
Kamiano 8 in de “Chapelle de la Maladrie” (Anvaing).
Kamiano 9 in de “Chapelle de la Ladrerie” (Chièvres).
Kamiano 10 als processiebeeld (Chièvres).
Triptiek : Verrezen Heer, Moeder van de Carmel en Kamiano 11;
twee bas-reliëfs : Sint-Joris en de Heilige Apollonia in de kapel van Cailloux-Grand Monchau-Wodecq (Ellezelles ). Kamiano 12 in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome.

Contactgegevens :

Adres : Wittemoer 13, B - 9940 Evergem/Sleidinge. 
E-mail : philippe.verschueren2@telenet.be
Tel. 00-32-(0)9/357 41 15

 

Over de Heilige Pater Damiaan De Veuster :

- EYNIKEL Hilde, Damiaan – De definitieve biografie, Davidsfonds/Leuven, 1999,
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Pater_Damiaan