Wie is Wie

Activiteiten

Artikel over de begingeschiedenis van onze Stichting door Prof. Dr. Fabio Barry, Professor Kunstgeschiedenis aan de Stanford University in de Verenigde Staten van Amerika.
In het tijdschrift “Studi sul Settecento Romano”, Ed. Boncompagni, 1998, Roma, pp.127-167, verscheen van de hand van Prof. Dr. Fabio Barry het artikel L’insediamento dei Fiamminghi a Roma : le trasformazioni dell’isolato di San Giuliano tra XVII e XVIII secolo. ... verder lezen »
 

Artikel over “Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444” van Dr. Michiel Verweij, onderzoeker bij het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel.
In het tijdschrift “In Monteartium”, Nr. 5, 2012, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Brussel, pp. 169-215 verscheen van de hand van Dr. Michiel Verweij een merkwaardig artikel dat wij graag delen met de lezers van onze website : Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444.  ... verder lezen »
 

Nieuw artikel over de geschiedenis van onze Stichting door Drs. M. C. W. Schillings van het “Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis” – Amsterdam (NL).
In het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, LXXXVIII – 2019, pp. 203 - 214, verscheen van de hand van Drs. M. Schillings een lezenswaardig artikel over een stukje geschiedenis van onze Stichting uit het begin van de 19de eeuw : A colorful Circle around San Giuliano dei Fiamminghi in Rome at the Start of the Nineteenth Century. Met dank aan de auteur.  ... verder lezen »

Bezoek van de Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS, op 24 februari 2019.
Vlaanderen heeft op 25 februari een vertegenwoordiging in de Italiaanse hoofdstad geopend. Het gaat om de dertiende Vlaamse diplomatieke post in het buitenland. “Belangrijk,” vindt Minister-president Geert Bourgeois, “want Vlamingen zijn in veel dingen goed, maar ze zijn niet altijd bezig met het tonen dat ze goed zijn.”  ... verder lezen »

Afscheid van de Heer Tommaso Diana na 25 jaar dienst.
Caro Signor Diana e famiglia, Signor Ambasciatore presso la Santa Sede, Cari membri del Consiglio dei Provvisori della Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano dei Fiamminghi e della Fondazione Lambert Darchis, Cari collaboratori delle nostre Fondazioni, Oggi una persona ci raduna, una persona con cui abbiamo avuto tutti, in un modo o nell’altro, a che fare.  ... verder lezen »

Restauratie "Madonna con Bambino"
Il dipinto è collocato sopra l’altare laterale di sinistra, all’interno di una cornice in stucco dipinto che fa parte di una scenografia barocca. Il suo stato di conservazione, resosi ormai precario, ha richiesto un intervento di restauro iniziato circa due mesi  ... verder lezen »

Peter Rossel : Eeuwenoud en toch springlevend
De volledige inventaris van de eeuwenoude Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen te Rome, van bij de eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw) tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.  ... verder lezen »

Boek Inventaris Archief
Op zondag 22 mei 2016 werd in het “Hof Bladelin” te Brugge, in samenwerking met de KU Leuven, het boek “Inventario. Chiesa e Fondazione Reale Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma - Archivio Storico” onder grote belangstelling voorgesteld De realisatie van dit belangrijk werk werd geleid door Prof. Dr. Johan Ickx  ... verder lezen »

Vlamingen en Rome – P. Hugo Vanermen
In zijn derde thematische wandeling door Rome gaat auteur en Romekenner Patrick Lateur op ontdekkingstocht door deze stad met vier bekende Vlaamse katholieken.  ... verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring
Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”... verder lezen »

P. Hugo Vanermen ontving de “Médaille de Saint-Lambert” van het Bisdom Luik.
Deze diocesane onderscheiding werd ingesteld door Mgr. Kerkhofs op 25 april 1939. Het gaat om een ereteken dat toegekend wordt aan gelovige leken (of sinds 15 april 1944 aan leraars die 35 jaar dienst hebben) en uitzonderlijk aan priesters. Er zijn twee medailles die toegekend worden voor bewezen diensten aan de Kerk, de ene van zilver voor 25 jaar, de andere van goud voor 35 jaar dienst...
verder lezen »

Professor Rik Torfs, Rector Ku Leuven, bezoekt Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op 8 maart 2014 schreef de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” weer een bladzijde geschiedenis in haar 1000-jarig bestaan. Zij ontving het bezoek van Professor Rik Torfs, Rector van de KU Leuven, de Vice-Rectoren, de rectoraal adviseur externe contacten, kaderleden van het bestuur van de universiteit en Dr. Johan Ickx, archivaris op het Staatssecretariaat (Vaticaan) met zijn echtgenote... verder lezen »

Sponsoring nieuw positieforgel 
In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno ... verder lezen »

Informatie - Lectuur
“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”... verder lezen »

Beheerraad
De Provisorenraad (Beheerraad) van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is samengesteld uit volgende leden... verder lezen »

Nieuwe Glasramen
Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. ... verder lezen »

Restauratie "Putto op Leeuwtje"
Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden... verder lezen »

Beeld van de heilige Pater Damiaan De Veuster in Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.... verder lezen »

Pater Hugo Vanermen, mSC. – Officier in de Orde van Leopold II Rome
Pater Hugo Vanermen, Missionaris van het Heilig Hart, Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” en afgevaardigd-beheerder van de Fondation Lambert Darchis Rome/Liège. verder lezen »

NIEUWE GLASRAMEN IN DE
KONINKLIJKE BELGISCHE KERK
SINT-JULIAAN-DER-VLAMINGEN TE ROME

Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische  Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, Via del Sudario 41, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. 

De huidige kerk, die zijn oorsprong heeft in de vroege middeleeuwen, werd gebouwd in de 17de-18de eeuw.  Naast andere kunstwerken bezit de kerk reeds een merkwaardig glasraam boven het hoofdaltaar. 

Het eerste glasraam kreeg de titel “De Uitnodiging”.  In dit glasraam wordt de samenvatting van de oorspronkelijke betekenis en doel van de Stichting "Sint-Juliaan-derVlamingen” voorgesteld.  Aanvankelijk was het huis bestemd als onthaal voor Romebedevaarders uit Vlaanderen en opvang voor zieke en arme pelgrims.  Volgens de traditie zou Robrecht II, Graaf van Vlaanderen het “gasthuis” in 1096 bezocht hebben.  Al snel werd het onder de bescherming gesteld van de Heilige Juliaan de hospitaalman : “San Giuliano Ospedaliere”, apostel van de naastenliefde.  De oudste Statuten van de Stichting die in het historisch archief worden bewaard zijn van 1444.  In 1536 bezoekt Keizer Karel V van Gent de kerk.  Door de eeuwen heen vonden en vinden de bedevaarders en Romereizigers uit Vlaanderen en later uit België in San Giuliano een hartelijk onthaal. 
In dit glasraam zien we Sint Juliaan in Romeinse klederdracht, omdat de traditie wil dat hij een bekeerde Romeinse soldaat was.  Hij nodigt een arme uit naar het gasthuis of “hospitium” te komen waarvan de voorgevel bovenaan in het midden van het glasraam te zien is.  Beide hoofdfiguren worden omgeven door armen, zieken, moeders met kinderen, melaatsen met hun ratel, anders valieden, bedelaars en vluchtelingen aan wie voedsel wordt uitgedeeld. 

De compositie vormt een piramide met de spits naar de ingang van het gasthuis : de kerk.  Deze opbouw benadrukt vooral het gevoel van welkom te zijn en ontvangen te worden. 

Het tweede glasraam  kreeg de titel “Pelgrimstocht van de Vlamingen naar Rome”.  Sint-Juliaan-der-Vlamingen werd door de eeuwen heen een aantrekkingspunt voor pelgrims uit onze streken in het centrum van Rome.
Van Ieper en de zee tot Tongeren, van Antwerpen tot Doornik en Frans-Vlaanderen kwamen de pelgrims uit de vier windstreken over bergen en zeeën naar dit bekende centrum van kunst en cultuur zoals het stilaan uitgegroeid  was.  Een fraaie barokkerk wordt het verzamelpunt.  De schilderijen en de verfraaiing van de kerk wordt aan kunstenaars, schilders en beeldhouwers, uit Vlaanderen en de Nederlanden toevertrouwd.  Vorsten en hoogwaardigheidsbekleders vereren in de loop van de eeuwen de kerk met hun bezoek, zoals Keizer Karel V uit Gent en later onze Belgische vorsten. Keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk en Groothertogin van Hongarije verleent de kerk de titel “koninklijke”,  terwijl Koningin Louise-Marie van Orléans, de eerste Belgische Koningin de kerk het huidige hoofdaltaar schenkt.   Vele belangrijke personaliteiten uit onze gewesten en later uit België worden er begraven en krijgen er gedenkstenen en grafmonumenten, waaronder Kardinaal Jan Pieter Schotte, c.i.c.m., secretaris-generaal van de Bisschoppensynode en eerste titularis van de diaconie van Sint-Juliaan-derVlamingen, de meest recente is.  Op 7 januari 2008, 3 jaar na zijn overlijden op 10 januari 2005, werd hij er plechtig bijgezet.  De culturele rol van de Stichting wordt in onze tijd voortgezet door de Vlaams Culturele Kring, die in 1908 werd opgericht onder de naam van de “Ruusbroeckgenootschap” en nu al 11 jaar een concertcyclus organiseert van 9 concerten van barokmuziek en dit telkens op de 2de dinsdag van de maand, van oktober tot en met juni. 

Heel dit historisch gebeuren wordt in dit glasraam samengevat.  Centraal staat het eeuwenoude zegel van de Stichting.  Bovenaan zien we de torens van Vlaanderen en vandaar vertrekken links en rechts een stroom bedevaarders naar Rome.  Zowel adellijke personen als arbeiders,intellectuelen, wetenschappers en ambachtslui, schrijvers, beeldhouwers, muzikanten en schilders, moeder en soldaten, ouderen en jongeren scharen zich in cirkelvorm rond de gedekte tafel van de Stichting waar het open boek naar verwijst met enkele woorden uit een gedicht : “Laat mij mijn ziel dragen” : “brood en wijn op de tafel – en het Boek geopend aan de parabel van de Goede Herder”.   Tussen al deze mensen plaatste de kunstenaar ook de opdrachtgever met een verwijzing naar zijn gemeente van herkomst en de culturele activiteiten die hij in het voetspoor van het verleden verder zet.