Wie is Wie

Activiteiten

Artikel over de begingeschiedenis van onze Stichting door Prof. Dr. Fabio Barry, Professor Kunstgeschiedenis aan de Stanford University in de Verenigde Staten van Amerika.
In het tijdschrift “Studi sul Settecento Romano”, Ed. Boncompagni, 1998, Roma, pp.127-167, verscheen van de hand van Prof. Dr. Fabio Barry het artikel L’insediamento dei Fiamminghi a Roma : le trasformazioni dell’isolato di San Giuliano tra XVII e XVIII secolo. ... verder lezen »
 

Artikel over “Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444” van Dr. Michiel Verweij, onderzoeker bij het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel.
In het tijdschrift “In Monteartium”, Nr. 5, 2012, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Brussel, pp. 169-215 verscheen van de hand van Dr. Michiel Verweij een merkwaardig artikel dat wij graag delen met de lezers van onze website : Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444.  ... verder lezen »
 

Nieuw artikel over de geschiedenis van onze Stichting door Drs. M. C. W. Schillings van het “Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis” – Amsterdam (NL).
In het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, LXXXVIII – 2019, pp. 203 - 214, verscheen van de hand van Drs. M. Schillings een lezenswaardig artikel over een stukje geschiedenis van onze Stichting uit het begin van de 19de eeuw : A colorful Circle around San Giuliano dei Fiamminghi in Rome at the Start of the Nineteenth Century. Met dank aan de auteur.  ... verder lezen »

Bezoek van de Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS, op 24 februari 2019.
Vlaanderen heeft op 25 februari een vertegenwoordiging in de Italiaanse hoofdstad geopend. Het gaat om de dertiende Vlaamse diplomatieke post in het buitenland. “Belangrijk,” vindt Minister-president Geert Bourgeois, “want Vlamingen zijn in veel dingen goed, maar ze zijn niet altijd bezig met het tonen dat ze goed zijn.”  ... verder lezen »

Afscheid van de Heer Tommaso Diana na 25 jaar dienst.
Caro Signor Diana e famiglia, Signor Ambasciatore presso la Santa Sede, Cari membri del Consiglio dei Provvisori della Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano dei Fiamminghi e della Fondazione Lambert Darchis, Cari collaboratori delle nostre Fondazioni, Oggi una persona ci raduna, una persona con cui abbiamo avuto tutti, in un modo o nell’altro, a che fare.  ... verder lezen »

Restauratie "Madonna con Bambino"
Il dipinto è collocato sopra l’altare laterale di sinistra, all’interno di una cornice in stucco dipinto che fa parte di una scenografia barocca. Il suo stato di conservazione, resosi ormai precario, ha richiesto un intervento di restauro iniziato circa due mesi  ... verder lezen »

Peter Rossel : Eeuwenoud en toch springlevend
De volledige inventaris van de eeuwenoude Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen te Rome, van bij de eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw) tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.  ... verder lezen »

Boek Inventaris Archief
Op zondag 22 mei 2016 werd in het “Hof Bladelin” te Brugge, in samenwerking met de KU Leuven, het boek “Inventario. Chiesa e Fondazione Reale Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma - Archivio Storico” onder grote belangstelling voorgesteld De realisatie van dit belangrijk werk werd geleid door Prof. Dr. Johan Ickx  ... verder lezen »

Vlamingen en Rome – P. Hugo Vanermen
In zijn derde thematische wandeling door Rome gaat auteur en Romekenner Patrick Lateur op ontdekkingstocht door deze stad met vier bekende Vlaamse katholieken.  ... verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring
Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”... verder lezen »

P. Hugo Vanermen ontving de “Médaille de Saint-Lambert” van het Bisdom Luik.
Deze diocesane onderscheiding werd ingesteld door Mgr. Kerkhofs op 25 april 1939. Het gaat om een ereteken dat toegekend wordt aan gelovige leken (of sinds 15 april 1944 aan leraars die 35 jaar dienst hebben) en uitzonderlijk aan priesters. Er zijn twee medailles die toegekend worden voor bewezen diensten aan de Kerk, de ene van zilver voor 25 jaar, de andere van goud voor 35 jaar dienst...
verder lezen »

Professor Rik Torfs, Rector Ku Leuven, bezoekt Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op 8 maart 2014 schreef de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” weer een bladzijde geschiedenis in haar 1000-jarig bestaan. Zij ontving het bezoek van Professor Rik Torfs, Rector van de KU Leuven, de Vice-Rectoren, de rectoraal adviseur externe contacten, kaderleden van het bestuur van de universiteit en Dr. Johan Ickx, archivaris op het Staatssecretariaat (Vaticaan) met zijn echtgenote... verder lezen »

Sponsoring nieuw positieforgel 
In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno ... verder lezen »

Informatie - Lectuur
“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”... verder lezen »

Beheerraad
De Provisorenraad (Beheerraad) van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is samengesteld uit volgende leden... verder lezen »

Nieuwe Glasramen
Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. ... verder lezen »

Restauratie "Putto op Leeuwtje"
Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden... verder lezen »

Beeld van de heilige Pater Damiaan De Veuster in Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.... verder lezen »

Pater Hugo Vanermen, mSC. – Officier in de Orde van Leopold II Rome
Pater Hugo Vanermen, Missionaris van het Heilig Hart, Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” en afgevaardigd-beheerder van de Fondation Lambert Darchis Rome/Liège. verder lezen »

SPONSORING NIEUW POSITIEFORGEL
SINT-JULIAAN-DER-VLAMINGEN

In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno (http://carbonetti-organi.com/index.html).

Aanvankelijk was het orgel klein en verplaatsbaar: het zogenaamde portatief (van het Latijnse portare, dragen). De tweede grote evolutie was die naar het zogenaamde kistorgel of positief (van ponere, neerzetten). Men kon dit orgel ergens vast neerzetten. In de Kerk werd het orgel gebruikt voor de begeleiding van gezangen. Thomas van Aquino (1225-1274) omschreef het orgel als een instrument dat 'de ziel verheft'.

Zo was het kleine positieforgel met 3 registers uitstekend voor de begeleiding van de liturgie, maar beperkt in de uitvoering van belangrijkere orgelwerken. Daarom werd er geopteerd voor een groter positieforgel met 5 registers en een pedaal. Gezien de jarenlange vriendschap met Angelo Carbonetti bood hij ons dit orgel aan uiterst voordelige voorwaarden. Met de artistiek directeur van onze barokmuziekconcerten en tevens organist van onze kerk gingen wij het orgel in Foligno bekijken en bespelen. Vanaf de eerste klanken waren we beiden in de ban van dit instrument dat perfect in Sint-Juliaan zijn plaats zou hebben, zowel voor de liturgie als voor de concerten.

De kostprijs bedraagt 25.000,00 euro, alles inbegrepen. Er moet nog een transpositie van het klavier gerealiseerd worden, de klankkast vraagt een aanpassing en moet herschilderd worden om het geheel in de kleuren van de kerk tot zijn recht te laten komen, het monteren en stemmen van het orgel, transport, enz..

Uiteraard is dit een belangrijk bedrag. Vermits het orgel ten dienste staat van de bezoekers, bedevaarders, toeristen heb ik het plan opgevat financiële hulp te vragen aan vrienden en kennissen van de Stichting.

Een orgel, ook een positief orgel bestaat uit vele honderden pijpen. Daarom doe ik hierbij een oproep om een aantal pijpen te sponsoren. Per pijp stel ik een bedrag voor van 50,00 euro, dat naar gelang het aantal pijpen wordt vermenigvuldigd.

In de 15de concertcyclus (2011-2012) van de “Barokmuziekconcerten in Sint-Juliaan-der-Vlamingen” zal dan één van de concerten volledig geprogrammeerd worden met orgelmuziek dat op het nieuwe orgel zal worden uitgevoerd. Het zal een dankconcert worden voor alle milde gevers, waarbij in het orgel een document zal worden aangebracht met de namen van alle sponsors en dit ter eeuwige gedachtenis. Een kopie van dit document zal bovendien in het historisch archief van de Stichting worden gedeponeerd.

De sponsoringbedragen kunnen worden gestort op volgende rekeningen:

  • In België : Hugo Vanermen, rekeningnummer 230-0019671-97, BNP Paribas Fortis, Naamsesteenweg 173-175, 3001 Heverlee, IBAN: BE54 2300 0196 7197, BIC: GEBABEBB

  • In Italië : Chiesa e Fondazione Reale Belga di San Giuliano dei Fiamminghi, rekeningnummer 0184/65710122, Intesa San Paolo S.p.A., Corso Vittorio Emanuele 152/154, 00186 Roma, Filiale n° 6792 Roma, IBAN: IT54 H030 6905 0570 1846 5710 122, BIC: BCITITMM709

met de vermelding : “Sponsoring positieforgel Sint-Juliaan (aantal orgelpijpen)”.

In de hoop dat het voorziene bedrag kan verzameld worden, dank ik bij voorbaat allen die dit project willen steunen.

 

P. Hugo Vanermen, mSC. Rector

 

 

Klik hier om het document af te drukken.