Wie is Wie

Activiteiten

Artikel over de begingeschiedenis van onze Stichting door Prof. Dr. Fabio Barry, Professor Kunstgeschiedenis aan de Stanford University in de Verenigde Staten van Amerika.
In het tijdschrift “Studi sul Settecento Romano”, Ed. Boncompagni, 1998, Roma, pp.127-167, verscheen van de hand van Prof. Dr. Fabio Barry het artikel L’insediamento dei Fiamminghi a Roma : le trasformazioni dell’isolato di San Giuliano tra XVII e XVIII secolo. ... verder lezen »
 

Artikel over “Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444” van Dr. Michiel Verweij, onderzoeker bij het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel.
In het tijdschrift “In Monteartium”, Nr. 5, 2012, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Brussel, pp. 169-215 verscheen van de hand van Dr. Michiel Verweij een merkwaardig artikel dat wij graag delen met de lezers van onze website : Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444.  ... verder lezen »
 

Nieuw artikel over de geschiedenis van onze Stichting door Drs. M. C. W. Schillings van het “Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis” – Amsterdam (NL).
In het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, LXXXVIII – 2019, pp. 203 - 214, verscheen van de hand van Drs. M. Schillings een lezenswaardig artikel over een stukje geschiedenis van onze Stichting uit het begin van de 19de eeuw : A colorful Circle around San Giuliano dei Fiamminghi in Rome at the Start of the Nineteenth Century. Met dank aan de auteur.  ... verder lezen »

Bezoek van de Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS, op 24 februari 2019.
Vlaanderen heeft op 25 februari een vertegenwoordiging in de Italiaanse hoofdstad geopend. Het gaat om de dertiende Vlaamse diplomatieke post in het buitenland. “Belangrijk,” vindt Minister-president Geert Bourgeois, “want Vlamingen zijn in veel dingen goed, maar ze zijn niet altijd bezig met het tonen dat ze goed zijn.”  ... verder lezen »

Afscheid van de Heer Tommaso Diana na 25 jaar dienst.
Caro Signor Diana e famiglia, Signor Ambasciatore presso la Santa Sede, Cari membri del Consiglio dei Provvisori della Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano dei Fiamminghi e della Fondazione Lambert Darchis, Cari collaboratori delle nostre Fondazioni, Oggi una persona ci raduna, una persona con cui abbiamo avuto tutti, in un modo o nell’altro, a che fare.  ... verder lezen »

Restauratie "Madonna con Bambino"
Il dipinto è collocato sopra l’altare laterale di sinistra, all’interno di una cornice in stucco dipinto che fa parte di una scenografia barocca. Il suo stato di conservazione, resosi ormai precario, ha richiesto un intervento di restauro iniziato circa due mesi  ... verder lezen »

Peter Rossel : Eeuwenoud en toch springlevend
De volledige inventaris van de eeuwenoude Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen te Rome, van bij de eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw) tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.  ... verder lezen »

Boek Inventaris Archief
Op zondag 22 mei 2016 werd in het “Hof Bladelin” te Brugge, in samenwerking met de KU Leuven, het boek “Inventario. Chiesa e Fondazione Reale Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma - Archivio Storico” onder grote belangstelling voorgesteld De realisatie van dit belangrijk werk werd geleid door Prof. Dr. Johan Ickx  ... verder lezen »

Vlamingen en Rome – P. Hugo Vanermen
In zijn derde thematische wandeling door Rome gaat auteur en Romekenner Patrick Lateur op ontdekkingstocht door deze stad met vier bekende Vlaamse katholieken.  ... verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring
Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”... verder lezen »

P. Hugo Vanermen ontving de “Médaille de Saint-Lambert” van het Bisdom Luik.
Deze diocesane onderscheiding werd ingesteld door Mgr. Kerkhofs op 25 april 1939. Het gaat om een ereteken dat toegekend wordt aan gelovige leken (of sinds 15 april 1944 aan leraars die 35 jaar dienst hebben) en uitzonderlijk aan priesters. Er zijn twee medailles die toegekend worden voor bewezen diensten aan de Kerk, de ene van zilver voor 25 jaar, de andere van goud voor 35 jaar dienst...
verder lezen »

Professor Rik Torfs, Rector Ku Leuven, bezoekt Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op 8 maart 2014 schreef de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” weer een bladzijde geschiedenis in haar 1000-jarig bestaan. Zij ontving het bezoek van Professor Rik Torfs, Rector van de KU Leuven, de Vice-Rectoren, de rectoraal adviseur externe contacten, kaderleden van het bestuur van de universiteit en Dr. Johan Ickx, archivaris op het Staatssecretariaat (Vaticaan) met zijn echtgenote... verder lezen »

Sponsoring nieuw positieforgel 
In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno ... verder lezen »

Informatie - Lectuur
“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”... verder lezen »

Beheerraad
De Provisorenraad (Beheerraad) van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is samengesteld uit volgende leden... verder lezen »

Nieuwe Glasramen
Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. ... verder lezen »

Restauratie "Putto op Leeuwtje"
Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden... verder lezen »

Beeld van de heilige Pater Damiaan De Veuster in Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.... verder lezen »

Pater Hugo Vanermen, mSC. – Officier in de Orde van Leopold II Rome
Pater Hugo Vanermen, Missionaris van het Heilig Hart, Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” en afgevaardigd-beheerder van de Fondation Lambert Darchis Rome/Liège. verder lezen »

Op de boekenplank
Eeuwenoud en toch springlevend

 

               

 

De volledige inventaris van de  eeuwenoude Stichting  Sint-Juliaan der Vlamingen  te  Rome, van  bij de  eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw)  tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.

San  Giuliano  dei  Fiamminghi  is de  nationale kerk  van  België  in Rome.  Deze kleine  maar fraaie  kerk ligt in het hart van de oude  stad, aan de Via del Sudario nr. 40, tussen de imposante San Andrea della Valle en de Largo Argentina, achter de Corso Vittorio Emanuele II.
In 1991 had pater Hugo Vanermen van mgr. Werner Quintens, toen rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen, de opdracht gekregen om het historisch archief van de stichting te ordenen. De ruimere toe- gankelijkheid resulteerde in meer  raadplegingen. De noodzaak van een  degelijke inventaris drong zich op.

 

Prof. dr. Johan Ickx, minutant en verantwoordelijke van het Historisch Archief van de Afdeling voor de Betrekkingen met  de Staten  van het  Staatssecretariaat van Vaticaanstad en prof. Marco Pizzo, adjunct directeur van het Centraal Museum van het  Risorgimento in het  Vittorianocomplex in Rome, realiseerden deze  inventa- ris. Met de medewerking van Liesbeth Lemmens en Alessandra  Merigliano, registreerden ze de duizenden documenten digitaal en beschreven ze alles.

Hugo Vanermen mSC, rector  van de Koninklijke Belgische  Kerk en Stichting  Sint- Juliaan  der  Vlamingen,  noemt   het  uiteindelijke werk  “een  verrijking  voor  de eeuwenoude Stichting  Sint-Juliaan-der-Vlamingen”. Hij hoopt  “dat  deze  inven- taris een uitnodiging moge zijn voor die historici die zich willen verdiepen en de geschiedenis schrijven van deze eeuwenoude Stichting en de Vlaamse aanwezig- heid in Rome.”
“Rector Hugo Vanermen heeft met dit initiatief een lans gebroken in de wereld van de nationale Kerken te Rome”, benadrukt Johan Ickx. “Sint-Juliaan-der-Vlamingen is de eerste nationale Kerk en Stichting in Rome die een volledige inventaris met een  zo gedetailleerde beschrijving van het  archiefmateriaal kan aanbieden. We hopen dat het voorbeeld van dit boek aanstekelijk zal werken  op de andere nati- onale Kerken.”

Kunstliefhebbers en  kunsthistorici zullen  de  initiatiefnemers en  de  uitgevers dankbaar zijn. “Vandaag is het eindelijk mogelijk alle archiefstukken die te maken hebben met  de  grote  Vlaamse  meester Jan  Miel (Giovanni Miele, ofte  Johan Honing), provisor  van Sint-Juliaan en geëindigd als hofschilder te Turijn, in een kwinkslag  te identificeren. Ook schilders die tot  op vandaag  tussen de plooien van de tijd verborgen bleven, duiken nu plots in Rome op”, weet Johan Ickx.

“De historici die de kerkelijke archieven in de geschiedschrijving afdoen als peri- fere, bijkomstige, voor de reële  geschiedenis haast  nutteloze bronnen, of bron- nen  zonder  enig  historisch gehalte, komen  na het  openslaan van dit boek  niet goed  weg”, merkt  Johan  Ickx op. “Zij zouden wel eens  vergeten dat de realiteit
 

 

In de  kapel  van  het  “Hof Bladelin”  te Brugge had in samenwerking met de KU Leuven,  de  voorstelling van  het  boek “Inventario. Chiesa  e Fondazione Reale Belga  “San  Giuliano   dei   Fiamminghi” a  Roma  - Archivio  Storico”  plaats. Van links  naar  rechts:   Rik Torfs  (rector   KU Leuven), Hildegard Warnink (decaan kerkelijk   recht,   KU Leuven),   prof.  dr. Johan   Ickx en  Hugo  Vanermen (rector Koninklijke Belgische Kerk en  Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen). 


 

in Vlaanderen en  daarbuiten ooit  heel  “religieus”  was.  Bovendien reflecteren de kerkelijke  archieven niet enkel  religieuze factoren. Integendeel, ze bevatten veeleer een schat aan sociale, economische, culturele en financiële gegevens, die een  gedegen en gedetailleerde studie van het dagelijkse leven  mogelijk maken. Naast de kardinalen en notabelen van de stad  zal de bundel de sluier  oplichten voor de experten in de Romeinse stadsgeschiedenis over architecten, apothekers, drogisten, metsers, loodgieters, wijnhandelaars, wasvrouwen en ondernemingen die feesten organiseerden.”

“Sint-Juliaan,  met  zijn hospitaal, is een  oord  van bijstand,  hulp  aan  de  behoe- vende, ook als het  geen  Vlamingen  zijn. Zulke eerste-lijn hulp houdt  risico’s in, met dikwijls de dood tot gevolg. De inventaris registreert dan ook niet enkel hun bestaan maar ook de schielijke  dood die zulke caritatieve bijstand met zich mee- brengt en de maatregelen die de pauselijke stadsbestuurlijke overheden uitvaar- digen om de stad voor infectie en uitbreiding van de pest te behoeden”, zegt Ickx. “Maar Rome is de  Eeuwige  Stad,  het  centrum van  de  katholieke Kerk,  en  alle wegen  leiden  naar haar. Zo zal deze  inventaris de richting aanduiden van de weg die ooit de vele pelgrims uit Vlaanderen gingen. Het spreekt vanzelf dat daarmee ook lokale  geschiedkundige verenigingen in Vlaanderen (en belendende perce- len) nu en dan een stukje van hun puzzel in deze inventaris zullen terugvinden.” Voor dit boek  kozen  de uitgevers voor de Italiaanse taal  omdat  het  in dit boek beschreven archief,  behalve enkele oudste  archiefstukken in  het  Vlaams  en andere administratieve akten  in het  Frans uit de 19de en 20ste eeuw, voor 90 % bestaat uit akten  in het  Italiaans.  De index, met  2600  namen,  geeft  alle namen weer  die in de bundel voorkomen. Hierbij werd rekening gehouden met de ver- regaande “ver-italianisering” van vele  Vlaamse  namen.  Een foto  van de  in het Vlaams opgestelde statuten, prijkt op de kaft van het  boek. De Koninklijke Kerk en Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen is eeuwenoud en toch springlevend.

Peter ROSSEL

 

Johan Ickx – Marco Pizzo (Ed.) • Inventario. Chiesa e Fondazione Reale
Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma. Archivio Storico •
Roma (Gangemi) 2016 • 400 pp. ill. • € 25.
Te bestellen: P. Hugo Vanermen, mSC. Chiesa e Fondazione Reale
Belga “San Giuliano dei Fiamminghi”, Via del Sudario 40, I – 00186
Roma, Italia. Mail: sangiuliano@mclink.it
Portonkosten voor België : € 14 (€ 13 postzegel en € 1 verpakking)

 

Uit “Ministrando”, 7-8, jaargang 52, pp. 330-332.