Wie is Wie

Activiteiten

Artikel over de begingeschiedenis van onze Stichting door Prof. Dr. Fabio Barry, Professor Kunstgeschiedenis aan de Stanford University in de Verenigde Staten van Amerika.
In het tijdschrift “Studi sul Settecento Romano”, Ed. Boncompagni, 1998, Roma, pp.127-167, verscheen van de hand van Prof. Dr. Fabio Barry het artikel L’insediamento dei Fiamminghi a Roma : le trasformazioni dell’isolato di San Giuliano tra XVII e XVIII secolo. ... verder lezen »
 

Artikel over “Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444” van Dr. Michiel Verweij, onderzoeker bij het Handschriftenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel.
In het tijdschrift “In Monteartium”, Nr. 5, 2012, uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Brussel, pp. 169-215 verscheen van de hand van Dr. Michiel Verweij een merkwaardig artikel dat wij graag delen met de lezers van onze website : Het Broederschapsboek van S. Giuliano dei Fiamminghi en de Statuten uit 1444.  ... verder lezen »
 

Nieuw artikel over de geschiedenis van onze Stichting door Drs. M. C. W. Schillings van het “Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis” – Amsterdam (NL).
In het Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, LXXXVIII – 2019, pp. 203 - 214, verscheen van de hand van Drs. M. Schillings een lezenswaardig artikel over een stukje geschiedenis van onze Stichting uit het begin van de 19de eeuw : A colorful Circle around San Giuliano dei Fiamminghi in Rome at the Start of the Nineteenth Century. Met dank aan de auteur.  ... verder lezen »

Bezoek van de Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Geert BOURGEOIS, op 24 februari 2019.
Vlaanderen heeft op 25 februari een vertegenwoordiging in de Italiaanse hoofdstad geopend. Het gaat om de dertiende Vlaamse diplomatieke post in het buitenland. “Belangrijk,” vindt Minister-president Geert Bourgeois, “want Vlamingen zijn in veel dingen goed, maar ze zijn niet altijd bezig met het tonen dat ze goed zijn.”  ... verder lezen »

Afscheid van de Heer Tommaso Diana na 25 jaar dienst.
Caro Signor Diana e famiglia, Signor Ambasciatore presso la Santa Sede, Cari membri del Consiglio dei Provvisori della Chiesa e Fondazione Reale Belga San Giuliano dei Fiamminghi e della Fondazione Lambert Darchis, Cari collaboratori delle nostre Fondazioni, Oggi una persona ci raduna, una persona con cui abbiamo avuto tutti, in un modo o nell’altro, a che fare.  ... verder lezen »

Restauratie "Madonna con Bambino"
Il dipinto è collocato sopra l’altare laterale di sinistra, all’interno di una cornice in stucco dipinto che fa parte di una scenografia barocca. Il suo stato di conservazione, resosi ormai precario, ha richiesto un intervento di restauro iniziato circa due mesi  ... verder lezen »

Peter Rossel : Eeuwenoud en toch springlevend
De volledige inventaris van de eeuwenoude Stichting Sint-Juliaan der Vlamingen te Rome, van bij de eerste bestaande documenten (begin 15de eeuw) tot net na de Tweede Wereldoorlog, nodigt uit om de docu- menten in hun geheel te bestuderen.  ... verder lezen »

Boek Inventaris Archief
Op zondag 22 mei 2016 werd in het “Hof Bladelin” te Brugge, in samenwerking met de KU Leuven, het boek “Inventario. Chiesa e Fondazione Reale Belga “San Giuliano dei Fiamminghi” a Roma - Archivio Storico” onder grote belangstelling voorgesteld De realisatie van dit belangrijk werk werd geleid door Prof. Dr. Johan Ickx  ... verder lezen »

Vlamingen en Rome – P. Hugo Vanermen
In zijn derde thematische wandeling door Rome gaat auteur en Romekenner Patrick Lateur op ontdekkingstocht door deze stad met vier bekende Vlaamse katholieken.  ... verder lezen »

De Vlaamse Culturele Kring
Is opgericht in 1908 onder de naam “Vlaamsche Studiekring Gelukzalige Jan Van Ruysbroeck”... verder lezen »

P. Hugo Vanermen ontving de “Médaille de Saint-Lambert” van het Bisdom Luik.
Deze diocesane onderscheiding werd ingesteld door Mgr. Kerkhofs op 25 april 1939. Het gaat om een ereteken dat toegekend wordt aan gelovige leken (of sinds 15 april 1944 aan leraars die 35 jaar dienst hebben) en uitzonderlijk aan priesters. Er zijn twee medailles die toegekend worden voor bewezen diensten aan de Kerk, de ene van zilver voor 25 jaar, de andere van goud voor 35 jaar dienst...
verder lezen »

Professor Rik Torfs, Rector Ku Leuven, bezoekt Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op 8 maart 2014 schreef de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” weer een bladzijde geschiedenis in haar 1000-jarig bestaan. Zij ontving het bezoek van Professor Rik Torfs, Rector van de KU Leuven, de Vice-Rectoren, de rectoraal adviseur externe contacten, kaderleden van het bestuur van de universiteit en Dr. Johan Ickx, archivaris op het Staatssecretariaat (Vaticaan) met zijn echtgenote... verder lezen »

Sponsoring nieuw positieforgel 
In de voorbije maanden werd beslist een groter positieforgel aan te kopen voor Sint-Juliaan-der-Vlamingen ter vervanging van het kleine Schumacher-orgel (Eupen) uit 1972. Daarvoor werd contact opgenomen met de bekende Italiaanse orgelbouwer Angelo Carbonetti te Foligno ... verder lezen »

Informatie - Lectuur
“Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad”... verder lezen »

Beheerraad
De Provisorenraad (Beheerraad) van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is samengesteld uit volgende leden... verder lezen »

Nieuwe Glasramen
Op 14 juli 2008 werden in de Koninklijke Belgische Kerk “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” te Rome, twee nieuwe glasramen geplaatst van de hand van kunstglazenier Maurits Nevens uit Lot. ... verder lezen »

Restauratie "Putto op Leeuwtje"
Het beeldje werd in de loop van de maand juli 2008 gerestaureerd na een belangrijke beschadiging ten gevolge van weersomstandigheden... verder lezen »

Beeld van de heilige Pater Damiaan De Veuster in Sint-Juliaan-der-Vlamingen
Op woensdag 20 juni om 16u15 kon de Rector, P. Hugo Vanermen, mSC het beeld van de Heilige Pater Damiaan De Veuster, KAMIANO, van de beeldhouwer Philippe Verschueren, in ontvangst nemen.... verder lezen »

Pater Hugo Vanermen, mSC. – Officier in de Orde van Leopold II Rome
Pater Hugo Vanermen, Missionaris van het Heilig Hart, Rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting “Sint-Juliaan-der-Vlamingen” en afgevaardigd-beheerder van de Fondation Lambert Darchis Rome/Liège. verder lezen »

“Fiamminghi in Rome”
Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad

Op, woensdag 26 september 2007, werd het nieuwe boek 'Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad' voorgesteld aan pers en publiek in de lokalen van de  Vlaamse Culturele Kring in Rome. Op  vrijdag 23 november organiseert de vereniging S.P.Q.R. dezelfde voorstelling in België. Die dag overhandigt uitgever  Davidsfonds/Leuven tevens de officiële eerste exemplaren aan de aanwezige auteurs. Na een interview ter kennismaking signeren zij hun werk en kunnen de aanwezigen een praatje met hen maken. Het boek bevat 16 unieke wandelingen naar goed bewaarde geheimen in Rome en toont ondertussen systematisch de weg naar de talrijke sporen die Vlaamse kunstenaars uit het verleden achterlieten in de Eeuwige Stad. 

Deze voorouders lieten de voorbije eeuwen inderdaad letterlijk hun sporen na in de geschiedenis van Rome. Nooit eerder werd op deze manier in een boek de geschiedenis van deze  'fiamminghi' verteld, de honderden schilders, beeldhouwers, musici, architecten, schrijvers en ambachtslui die van Rome hun tweede vaderland maakten. Sommigen van hen werden wereldberoemd (bv. Peter Paul Rubens) van anderen (bv.  Gillis van den Vliete) heb je wellicht nog nooit gehoord.  
"Dit boek, waarin 16 Romeinse wandelingen getuigen  hoe diep die 'Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad' zijn geweest, is ook een belangrijke boodschap voor de continuïteit van de verhoudingen tussen de  Italiaanse cultuur en de cultuur van de Lage Landen, die vandaag met België het hart vertegenwoordigen van het moderne, institutionele Europa" verklaart de Italiaanse minister van Cultuur en vice-premier Francesco Rutelli in de inleiding van het boek.  

Rome heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad. Ook uit onze streken trokken vele eeuwen geleden talrijke kunstenaars naar de Eeuwige Stad. Niet alleen om er zich de antieke cultuur eigen te maken; ze lieten er ook hùn sporen na. Dat is merkbaar tot vandaag maar weinig mensen  weten het. Zo is de aartsengel Michaël op de beroemde Engelenburcht in  Rome gemaakt door een Vlaming. In hartje Rome staat een kerk met een duizendjarige geschiedenis die San Giuliano dei Fiamminghi heet. In de Sint-Pietersbasiliek staat een beeld van de zoon van de maker van Manneken Pis. Het zijn slechts enkele van de vele voorbeelden.

Stappend in de voetsporen van deze voorouderlijke Vlamingen laat het boek je ondertussen in 16 eenvoudige wandelingen (waarvan twee je buiten het historische centrum voeren) op een unieke manier kennismaken met Rome. Het boek bevat overzichtelijke kaarten van de wandelroutes. Je verkent de stad Rome op een compleet nieuwe manier. Het is niet echt een boek voor beginners, eerder voor Romereizigers die het Colosseum en de Trevifontein al enkele keren hebben gezien. Maar niets belet je natuurlijk om jezelf, ook als 'beginneling', meteen te verdiepen in de eeuwenoude geschiedenis van de Fiamminghi in Rome.  

Wat meteen opvalt als je dit boek doorbladert, zijn de vele honderden foto's en afbeeldingen van kunstwerken, interieurs en stadszichten die je onderweg tegenkomt. Je raakt meteen vertrouwd met (het leven en werk van) bekende en minder bekende Vlamingen als Peter Paul Rubens, kardinaal Jan Pieter Schotte, Hans Memling, Daniël Seghers of Godevaert Snyders. De vlotte teksten, in een goed leesbaar lettertype, maken meteen duidelijk waar het om gaat, de praktische informatie (openingsuren, vervoer, hoogtepunten,...) staan telkens in een duidelijk kadertje. Sommige locaties, zoals bv. ambassadegebouwen, bevatten wel heel wat Vlaamse kunst maar zijn niet toegankelijk voor het publiek. Dat wordt in het boek goed gemaakt met overvloedig fotomateriaal, zodat je toch een indruk krijgt hoe de binnenzijde van die gebouwen er uitziet.

Initiatiefnemer van het boek is  Hugo Vanermen, rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen (San Giuliano dei Fiamminghi) en voorzitter van de Vlaamse Culturele Kring in Rome. Na meer dan vijftien jaar leven en werken in Rome kwam hij tot het besef dat er toch wel erg veel Vlamingen geweest zijn die de voorbije eeuwen  tastbare getuigenissen hebben nagelaten in de stad.  "Maar vaak weten we het niet en lopen we aan hun aanwezigheid voorbij, zien we zonder te weten en bewonderen we zonder terecht fier te zijn".  De ontmoeting, doorheen de voorbije jaren, met talrijke Romereizigers uit ons land en de persoonlijke ontdekking van de ongekende, rijke aanwezigheid van deze Fiamminghi in Rome, gaven bij Hugo Vanermen de doorslag om die, nog nooit vertelde geschiedenis, op zijn beurt te vereeuwigen.

Om de wandelingen uit te schrijven en in beeld te brengen werd een samenwerking aangegaan met twee beroepsmensen uit de mediasector. Hedwig Zeedijk is al jarenlang VRT-correspondente in Rome, waar zij woont en werkt. Zij schreef de begeleidende teksten in dit boek.  Carine Cuypers is grafisch vormgeefster en fotografe van beroep en tevens auteur van twee eerder verschenen Romeboeken (De Magie van Rome en Pantheon, navel van de Aarde). 

Daar komt nog bij dat beiden excellente Romekenners zijn. Een dergelijke samenwerking kan eigenlijk alleen maar een superproductie opleveren en dat is er aan te zien. Het werd een stevige klepper van maar liefst 320 bladzijden. Het boek weegt zo'n 820 gram maar blijft toch opvallend lekker in de hand liggen. Dat maakt het tot een boek zowel voor thuis als onderweg. De kleine fotofriesjes onderaan elke 'halte' zorgen voor herkenbare referentiepunten tijdens je wandeling. Naast een wandelgids is deze uitgave tegelijk ook een studieboek, een naslagwerk en zeker een goede basis om Rome nog grondiger te verkennen en te ontdekken.

De Italiaanse minister van cultuur en vice-premier  Francesco Rutelli verwoordt het zo: "Negen eeuwen geschiedenis zijn geillustreerd in dit waardevolle boek, dat de bezoekers vergezeld op een ontdekkingsreis door Rome via de werken van talrijke Vlaamse kunstenaars. In de kunst, in de burgerlijke en kerkelijke geschiedenis van Rome hebben de fiamminghi een belangrijke plaats ingekomen. De eerste contacten tussen Vlaanderen en Rome kwamen er door middel van de reizen die de volkeren van de Lage Landen onmiddellijk na hun bekering ondernamen naar de cultusplaatsen van de heiligen Petrus en Paulus".

"De verhouding van de Vlaamse kunstenaars met Rome werd nooit onderbroken maar gedurende het hoogseizoen van de 16de en de 17de eeuw werd de Italiaanse kunst een model voor de schilders uit de Lage Landen: die grootse schilderkunst gebruikte de Italiaanse stijl als referentiepunt. Hun aantal en aanwezigheid groeide in de loop der jaren. Dit boek, waarin 16 Romeinse wandelingen getuigen hoe diep die 'Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad' zijn geweest, is ook een belangrijke boodschap voor de continuïteit van de verhoudingen tussen de Italiaanse cultuur en de cultuur van de Lage Landen, die vandaag met België het hart vertegenwoordigen van het moderne, institutionele Europa" schrijft Rutelli in de inleiding van het boek. 

De minister van Cultuur is er, als voormalig burgemeester van Rome, ongetwijfeld trots op dat 'zijn' stad in de vorm van deze nooit eerder in woord en beeld gebrachte geschiedenis, alweer een klein stukje ontsluit van haar eeuwenoude verleden. En zelf durven we er meer dan één glaasje grappa - het mag ook limoncello zijn - op verwedden dat iedere vriend en vriendin van onze lievelingsstad Rome eveneens heel erg blij zal zijn met dit nieuwe, prachtige boek. 

Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad -  16 wandelingen naar goed bewaarde geheimen in Rome 
Auteurs: Hedwig Zeedijk - Hugo Vanermen - Carine Cuypers 
Aantal pagina's: 320 
Rijkelijk geïllustreerd met honderden foto's, kaartjes en afbeeldingen 
Bevat handig en stevig uitklapbaar stadsplan 
Uitgever: Davidsfonds/Leuven - www.davidsfondsuitgeverij.be  
ISBN nummer: 978 90 5826 466 4 
Prijs: 24,95 euro 

Fiamminghi in Rome - Vlaamse voetsporen in de Eeuwige Stad vind je in alle Vlaamse boekwinkels.  

Het boek is tevens verkrijgbaar op het Secretariaat van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting te Rome (sangiuliano@mclink.it) .  Bij de kostprijs dient dan 6,00 euro verzendingskosten gevoegd te worden voor verzending in Italië of 6,50 euro voor verzending in Europa.

Met dank voor de Foto’s : © Carine Cuypers en voor de tekst aan Eric Claes: www.spqr.be.  


Hedwig Zeedijk, P. Hugo Vanermen, mSC., Carine Cuypers